Khu Aquamarine

Villa Angsana - Aquamarine, được kiến tạo thông qua ngôn ngữ cảnh quan. Thả mình trong làn nước mát lạnh của bể bơi tràn bờ, mặt nước tràn ra các ghế nghỉ kết hợp với mùi hương nhẹ nhàng thư thái của những bụi cây vùng nhiệt đới xanh mướt giải toả đi những phiền muộn để làm mới lại năng lượng tích cực trong mình.

Khu Aquamarine
A19-1A T18-1B A17-1A A16-1B A15-1B A12-1B A11-1B A07-1A A06-1A A05-1A A04-1A A03-1B A02-1A A01-1B A08-1A A09-1B A10-1A Khu Beachfront Khu Sea Freeze Khu Tropicana

A19-1A

Mẫu: 1A
Hướng: Tây Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 446 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

T18-1B

Mẫu: 1B
Hướng: Tây Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 437 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A17-1A

Mẫu: 1A
Hướng: Tây Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 449 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A16-1B

Mẫu: 1B
Hướng: Tây Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 471 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A15-1B

Mẫu: 1B
Hướng: Tây Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 537 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A12-1B

Mẫu: 1B
Hướng: Tây Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 545 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A11-1B

Mẫu: 1B
Hướng: Tây Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 530 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A07-1A

Mẫu: 1A
Hướng: Đông Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 492 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A06-1A

Mẫu: 1A
Hướng: Đông Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 491 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A05-1A

Mẫu: 1A
Hướng: Đông Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 551 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A04-1A

Mẫu: 1A
Hướng: Đông Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 529 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A03-1B

Mẫu: 1B
Hướng: Đông Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 429 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A02-1A

Mẫu: 1A
Hướng: Đông Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 454 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A01-1B

Mẫu: 1B
Hướng: Đông Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 491 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A08-1A

Mẫu: 1A
Hướng: Tây Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 491 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A09-1B

Mẫu: 1B
Hướng: Đông Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 541 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

A10-1A

Mẫu: 1A
Hướng: Tây Bắc
Roomkey: 2

DT Đất sử dụng: 558 m2
DT Sàn sử dụng: 634.1 m2

Khu Beachfront

Khu Sea Freeze

Khu Tropicana