Website chính thức của Chủ đầu tư dự án 5 sao Angsana & Dhawa Hồ Tràm

ĐIỀU KIỆN - ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH BẢO MẬTDỰ ÁN ANGSANA & DHAWA HỒ TRÀM

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN VÀ THÔNG BÁO BẢO MẬT DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY.

Website này và các nội dung được đăng tải thuộc sở hữu của Công ty TNHH Madison Land và/hoặc các công ty liên quan (“Madison Land”). Bằng cách sử dụng Website này, bạn cam kết đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện & Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều kiện & Điều khoản này, vui lòng không truy cập Website này.

BẢN QUYỀN VÀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

Thông tin và tài liệu có trong các trang của Website này – và các điều kiện, điều khoản và các mô tả xuất hiện trong đó – là tài sản của Madison Land. Madison Land bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất cứ lúc nào mà không báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website sau khi sửa đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sửa đổi đó.

Bản quyền nội dung của Website (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, đồ họa, đường dẫn và âm thanh) do Madison Land và/hoặc các công ty liên kết, các công ty đại diện hoặc các công ty tư vấn chuyên nghiệp của Madison Land sở hữu, trừ khi có quy định cụ thể khác đi. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào các nội dung từ Website mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các chủ sở hữu liên quan.

Việc sửa đổi hoặc dẫn chiếu, trích dẫn không chính xác bất kỳ tài liệu/thông tin của Website hoặc sử dụng tài liệu/thông tin của Website cho bất kỳ mục đích nào khác không được phép của Madison Land là hành vi vi phạm quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Madison Land và của những chủ sở hữu tương ứng.

SỬ DỤNG WEBSITE

Bạn đồng ý sử dụng Website này theo các Điều kiện và Điều khoản và cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ việc sử dụng Website này của bạn. Hơn nữa, bạn đồng ý:

• Không được sử dụng Website này dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục đích hoặc có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật, quy định có liên quan hoặc gây ra hoặc có thể gây ra hành vi xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
• Không được truyền tải, đăng tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua Website này mà có nội dung gây hại, phỉ báng, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Madison Land;
• Không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của Website này; và
• Không được thực hiện hoặc cố gắng thực hiện việc truy cập trái phép, bằng bất kỳ phương thức nào, đến bất kỳ hệ thống nào thuộc sở hữu của Madison Land.

Nếu Madison Land, theo đánh giá chủ quan của mình, cho rằng bạn vi phạm, hoặc sẽ vi phạm bất kỳ Điều kiện và Điều khoản nào, Madison Land bảo lưu quyền từ chối bạn truy cập vào Website này mà không cần nêu ra bất kỳ lý do gì và/hoặc không cần gửi thông báo đến bạn.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Madison Land luôn nỗ lực không ngừng để mang lại những thông tin chính xác và cập nhật nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không có bất kỳ cam kết hay bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ thích hợp, hoàn chỉnh hoặc phù hợp của của những thông tin được cung cấp trong Trang Điện tử này (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các ký tự, tên, ảnh, hình ảnh, đồ hoạ, biểu trưng, biểu tượng, liên kết và các mục khác) cũng như loại trừ mọi khiếu nại cho bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng Website này hoặc bất kỳ trang nào liên quan. Bạn phải luôn xác minh những thông tin đó trước khi có bất kỳ hành động nào dựa trên các thông tin đó. Bạn không nên dựa vào bất cứ điều gì trong những thông tin này để đưa ra các quyết định đầu tư của mình.

Madison Land không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào, tình trạng không vi phạm và quyền sở hữu đối với bất kỳ thông tin nào trên các trang này.

Madison Land cũng không bảo đảm rằng trang web này và các trang thuộc trang web này hoặc máy chủ nơi chứa đựng các trang này không có virus máy tính hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại hoặc các yếu tố tương tự.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tất cả những người dùng đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro từ việc truy cập và sử dụng Trang Điện tử này và bất kỳ những Trang Điện tử nào khác liên kết với trang này cùng những nội dung trong đó. Madison Land và bất kỳ bên nào khác liên quan tới việc tạo ra, thực hiện hoặc truyền tải thông tin trên Website này sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể là đối với tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn, kể cả các thiệt hại về kinh tế hoặc tổn thất lợi nhuận, trực tiếp, ngẫu nhiên, mang tính hậu quả, gián tiếp hoặc mang tính trừng phạt phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng Website này hoặc bất kỳ website khác có liên kết tới Website này hoặc từ bất kỳ lỗi, bỏ sót thông tin trong nội dung trên Website này.

Điều khoản Loại trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Toàn bộ nghĩa vụ pháp lý (nếu có) của Madison Land về mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn do bất kỳ nguyên nhân gì gây ra, dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc các nguyên do khác sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả để truy cập vào Website này.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Madison Land và các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của họ không bị thiệt hại bởi mọi khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, tố tụng, trách nhiệm pháp lý (kể cả trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba), khoản phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), tổn thất và/hoặc phí tổn do hoặc phát sinh từ:

(a) việc sử dụng Website này;
(b) việc sử dụng thông tin/tài liệu của Website, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ việc trích dẫn, dẫn chiếu, sao chép bất kỳ thông tin/tài liệu của Website này;
(c) việc kết nối của bạn với Website này;
(d) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào;
(e) vi phạm của bạn đối với bất kỳ bên thứ ba nào khác; hoặc
(f) vi phạm của bạn đối với bất cứ yêu cầu, nghĩa vụ luật định hay quy định pháp luật nào.

CÁC LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sự kiểm soát và duy trì bởi Madison Land, và các nội dung, ý kiến và các liên kết khác được cung cấp bởi các trang web này không được kiểm tra, xác nhận hoặc giám sát bởi Madison Land. Các liên kết này được cung cấp chỉ như một tiện ích, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào như vậy không phải là sự xác thực của Madison Land về trang web hoặc các nội dung trong đó.
Tương tự, các trang web khác có thể chứa liên kết đến Website này và Madison Land sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến hoặc các liên kết khác trong các trang web liên kết đó hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào của nó.

Bất kỳ bên thứ ba nào muốn thiết lập liên kết đến Website này phải thông báo trước cho Madison Land về ý định liên kết đó. Madison Land có thể từ chối bất kỳ liên kết nào đến Website này.

CUNG CẤP THÔNG TIN

Mọi thông tin cung cấp cho Madison Land qua Website này sẽ được coi là tài sản của Madison Land, theo đó Madison Land được toàn quyền sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, đối với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào được chứa đựng trong thông tin mà khách truy cập vào Website này cung cấp cho Madison Land. Madison Land không phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật hoặc quy định riêng tư đối với thông tin đã được cung cấp, trừ trường hợp được đồng ý bởi Madison Land hoặc yêu cầu cụ thể của pháp luật.

NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ xuất hiện trên Website này đều thuộc quyền sở hữu hoặc được cấp phép cho Madison Land, các công ty con, nhà thầu và/hoặc các công ty liên kết của Madison Land. Tất cả các quyền đối với các nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ này được bảo lưu.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều khoản và điều kiện này được giải thích và điều chỉnh bởi quy định pháp luật Việt Nam

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

1. Đây là chính sách và tuyên bố về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Madison Land (“Madison Land”). Bản tuyên bố này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm theo quyết định của Madison Land.

 

2. Madison Land tôn trọng các quyền mà pháp luật quy định trong việc bảo vệ thông tin. Madison Land thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích như đã thông báo cho bạn hoặc chỉ khi được luật pháp yêu cầu.

 

3. Khi bạn gửi thông tin thông qua website này hoặc tới địa chỉ email được cung cấp tại website này, bạn được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các thông tin đó theo cách được mô tả trong chính sách này.

 

4. Thông tin bạn đã gửi sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ chung cho mục đích được yêu cầu, ví dụ:

 

(i) Cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc thông tin như bản tin hoặc thông tin sản phẩm, khuyến mãi, hoặc thông báo cho bạn về một thông tin bổ sung, các ấn phẩm hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm khi bạn đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi;

(ii) Giúp chúng tôi quản lý và nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng trong tương lai.

 

5. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp trong việc liên lạc với bạn và tuân thủ pháp luật, bao gồm việc tiết lộ thông tin đã gửi để đáp ứng (i) yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý; hoặc (ii) các nhà cung cấp dịch vụ và các chuyên gia tư vấn ã ký hợp đồng cung cấp cho Madison Land gồm các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ bảo hiểm và tín dụng.

 

6. Bạn đồng ý với việc sử dụng và tiết lộ thông tin của Madison Land và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cho bất kỳ Madison Land nào, và sự chấp thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn rút lại sự chấp thuận của bạn.

 

7. Web này sử dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến website để cải tiến website dựa trên nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể vô hiệu hóa cookies bằng các thay đổi cấu hình của trình duyệt.

 

8. Chỉ có các nhân viên, các đại diện của Madison Land và/hoặc các công ty liên kết của Madison Land được chỉ định và các công ty cung cấp dịch vụ cho Madison Land được phép truy cập thông tin cá nhân khách hàng và chỉ nhằm phục vụ các mục đích đã nêu.

 

9. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hay đề xuất nào về cách mà các Madison Land thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin liên hệ được cung cấp tại website này.

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN VÀ THÔNG BÁO BẢO MẬT DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY.

Website này và các nội dung được đăng tải thuộc sở hữu của Công ty TNHH Madison Land và/hoặc các công ty liên quan (“Madison Land”). Bằng cách sử dụng Website này, bạn cam kết đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện & Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều kiện & Điều khoản này, vui lòng không truy cập Website này.

 

BẢN QUYỀN VÀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

Thông tin và tài liệu có trong các trang của Website này – và các điều kiện, điều khoản và các mô tả xuất hiện trong đó – là tài sản của Madison Land. Madison Land bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất cứ lúc nào mà không báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website sau khi sửa đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sửa đổi đó.

Bản quyền nội dung của Website (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, đồ họa, đường dẫn và âm thanh) do Madison Land và/hoặc các công ty liên kết, các công ty đại diện hoặc các công ty tư vấn chuyên nghiệp của Madison Land sở hữu, trừ khi có quy định cụ thể khác đi. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào các nội dung từ Website mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các chủ sở hữu liên quan.

Việc sửa đổi hoặc dẫn chiếu, trích dẫn không chính xác bất kỳ tài liệu/thông tin của Website hoặc sử dụng tài liệu/thông tin của Website cho bất kỳ mục đích nào khác không được phép của Madison Land là hành vi vi phạm quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Madison Land và của những chủ sở hữu tương ứng.

 

SỬ DỤNG WEBSITE

Bạn đồng ý sử dụng Website này theo các Điều kiện và Điều khoản và cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ việc sử dụng Website này của bạn. Hơn nữa, bạn đồng ý:

• Không được sử dụng Website này dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục đích hoặc có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật, quy định có liên quan hoặc gây ra hoặc có thể gây ra hành vi xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
• Không được truyền tải, đăng tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua Website này mà có nội dung gây hại, phỉ báng, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Madison Land;
• Không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của Website này; và
• Không được thực hiện hoặc cố gắng thực hiện việc truy cập trái phép, bằng bất kỳ phương thức nào, đến bất kỳ hệ thống nào thuộc sở hữu của Madison Land.

Nếu Madison Land, theo đánh giá chủ quan của mình, cho rằng bạn vi phạm, hoặc sẽ vi phạm bất kỳ Điều kiện và Điều khoản nào, Madison Land bảo lưu quyền từ chối bạn truy cập vào Website này mà không cần nêu ra bất kỳ lý do gì và/hoặc không cần gửi thông báo đến bạn.

 

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Madison Land luôn nỗ lực không ngừng để mang lại những thông tin chính xác và cập nhật nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không có bất kỳ cam kết hay bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ thích hợp, hoàn chỉnh hoặc phù hợp của của những thông tin được cung cấp trong Trang Điện tử này (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các ký tự, tên, ảnh, hình ảnh, đồ hoạ, biểu trưng, biểu tượng, liên kết và các mục khác) cũng như loại trừ mọi khiếu nại cho bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng Website này hoặc bất kỳ trang nào liên quan. Bạn phải luôn xác minh những thông tin đó trước khi có bất kỳ hành động nào dựa trên các thông tin đó. Bạn không nên dựa vào bất cứ điều gì trong những thông tin này để đưa ra các quyết định đầu tư của mình.

Madison Land không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào, tình trạng không vi phạm và quyền sở hữu đối với bất kỳ thông tin nào trên các trang này.

Madison Land cũng không bảo đảm rằng trang web này và các trang thuộc trang web này hoặc máy chủ nơi chứa đựng các trang này không có virus máy tính hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại hoặc các yếu tố tương tự.

 

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tất cả những người dùng đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro từ việc truy cập và sử dụng Trang Điện tử này và bất kỳ những Trang Điện tử nào khác liên kết với trang này cùng những nội dung trong đó. Madison Land và bất kỳ bên nào khác liên quan tới việc tạo ra, thực hiện hoặc truyền tải thông tin trên Website này sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể là đối với tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn, kể cả các thiệt hại về kinh tế hoặc tổn thất lợi nhuận, trực tiếp, ngẫu nhiên, mang tính hậu quả, gián tiếp hoặc mang tính trừng phạt phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng Website này hoặc bất kỳ website khác có liên kết tới Website này hoặc từ bất kỳ lỗi, bỏ sót thông tin trong nội dung trên Website này.

Điều khoản Loại trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Toàn bộ nghĩa vụ pháp lý (nếu có) của Madison Land về mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn do bất kỳ nguyên nhân gì gây ra, dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc các nguyên do khác sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả để truy cập vào Website này.

 

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Madison Land và các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của họ không bị thiệt hại bởi mọi khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, tố tụng, trách nhiệm pháp lý (kể cả trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba), khoản phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), tổn thất và/hoặc phí tổn do hoặc phát sinh từ:

(a) việc sử dụng Website này;
(b) việc sử dụng thông tin/tài liệu của Website, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ việc trích dẫn, dẫn chiếu, sao chép bất kỳ thông tin/tài liệu của Website này;
(c) việc kết nối của bạn với Website này;
(d) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào;
(e) vi phạm của bạn đối với bất kỳ bên thứ ba nào khác; hoặc
(f) vi phạm của bạn đối với bất cứ yêu cầu, nghĩa vụ luật định hay quy định pháp luật nào.

 

CÁC LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sự kiểm soát và duy trì bởi Madison Land, và các nội dung, ý kiến và các liên kết khác được cung cấp bởi các trang web này không được kiểm tra, xác nhận hoặc giám sát bởi Madison Land. Các liên kết này được cung cấp chỉ như một tiện ích, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào như vậy không phải là sự xác thực của Madison Land về trang web hoặc các nội dung trong đó.
Tương tự, các trang web khác có thể chứa liên kết đến Website này và Madison Land sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến hoặc các liên kết khác trong các trang web liên kết đó hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào của nó.

Bất kỳ bên thứ ba nào muốn thiết lập liên kết đến Website này phải thông báo trước cho Madison Land về ý định liên kết đó. Madison Land có thể từ chối bất kỳ liên kết nào đến Website này.

 

CUNG CẤP THÔNG TIN

Mọi thông tin cung cấp cho Madison Land qua Website này sẽ được coi là tài sản của Madison Land, theo đó Madison Land được toàn quyền sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, đối với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào được chứa đựng trong thông tin mà khách truy cập vào Website này cung cấp cho Madison Land. Madison Land không phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật hoặc quy định riêng tư đối với thông tin đã được cung cấp, trừ trường hợp được đồng ý bởi Madison Land hoặc yêu cầu cụ thể của pháp luật.

 

NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ xuất hiện trên Website này đều thuộc quyền sở hữu hoặc được cấp phép cho Madison Land, các công ty con, nhà thầu và/hoặc các công ty liên kết của Madison Land. Tất cả các quyền đối với các nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ này được bảo lưu.

 

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều khoản và điều kiện này được giải thích và điều chỉnh bởi quy định pháp luật Việt Nam

1. Đây là chính sách và tuyên bố về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Madison Land (“Madison Land”). Bản tuyên bố này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm theo quyết định của Madison Land.

 

2. Madison Land tôn trọng các quyền mà pháp luật quy định trong việc bảo vệ thông tin. Madison Land thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích như đã thông báo cho bạn hoặc chỉ khi được luật pháp yêu cầu.

 

3. Khi bạn gửi thông tin thông qua website này hoặc tới địa chỉ email được cung cấp tại website này, bạn được xem là đã đồng ý và chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các thông tin đó theo cách được mô tả trong chính sách này.

 

4. Thông tin bạn đã gửi sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ chung cho mục đích được yêu cầu, ví dụ:

(i) Cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc thông tin như bản tin hoặc thông tin sản phẩm, khuyến mãi, hoặc thông báo cho bạn về một thông tin bổ sung, các ấn phẩm hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm khi bạn đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi;

(ii) Giúp chúng tôi quản lý và nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng trong tương lai.

 

5. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp trong việc liên lạc với bạn và tuân thủ pháp luật, bao gồm việc tiết lộ thông tin đã gửi để đáp ứng (i) yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý; hoặc (ii) các nhà cung cấp dịch vụ và các chuyên gia tư vấn ã ký hợp đồng cung cấp cho Madison Land gồm các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ bảo hiểm và tín dụng.

 

6. Bạn đồng ý với việc sử dụng và tiết lộ thông tin của Madison Land và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cho bất kỳ Madison Land nào, và sự chấp thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn rút lại sự chấp thuận của bạn.

 

7. Web này sử dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến website để cải tiến website dựa trên nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể vô hiệu hóa cookies bằng các thay đổi cấu hình của trình duyệt.

 

8. Chỉ có các nhân viên, các đại diện của Madison Land và/hoặc các công ty liên kết của Madison Land được chỉ định và các công ty cung cấp dịch vụ cho Madison Land được phép truy cập thông tin cá nhân khách hàng và chỉ nhằm phục vụ các mục đích đã nêu.

 

9. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hay đề xuất nào về cách mà các Madison Land thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin liên hệ được cung cấp tại website này.

call 0917 259 369 form Đăng ký nhận báo giá